Newsletter
Chcesz być informowany o ofertach specjalnych i nadchodzących wydarzeniach w naszej firmie?
 


 

cofnij do » cennik

Cennik - przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie o pojemności 2 000 litrów są przeznaczone do odbioru ścieków z gospodarstw do 5-ciu osób i mają zdolność oczyszczania do 750 litrów ścieków na dobę, 3 000 litrów dla 6-8osób –900 l/d oraz 4 000 litrów dla 8-12 osób –1200 l/d .

Komplet z drenażem rozsączajnącym z rur PE-HD 2x15 mb: zbiornik gnilny, studzienka rozdzielcza, rury rozdzielcze D-110 mm 2x3 mb, rury rozsączeniowe PE-HD D-110 mm 10x3 mb, kolana PE-HD D-110 mm zmiennokątowe – 4 szt., złączki do rur PE-HD D-110 mm – 8 szt., rury nawiewne PE-HD D-110 mm 2x1,5 mb, kominki nawiewne D-110 – 2 szt., folia izolacyjna PPCV /geowłóknina 2x15 mb.

Uwagi:

Długość drenażu rozsączającego powinna być ustalona indywidualnie na podstawie badań przepuszczalności gruntu i ilości mieszkańców!
Przedstawione poniżej komplety przeznaczone są dla gruntów o dobrej przepuszczalności np: piaski, piaski gliniaste itp.

 

Oczyszczalnia MICIŃSKI

Oczyszczalnia MICIŃSKI Drenaż
z rur
PE-HD
[m]
Cena kompletu ze zbiornikiem 2000 litr Cena kompletu ze zbiornikiem 3000 litr Cena kompletu ze zbiornikiem 4000 litr
Cena
netto
Cena
brutto
Cena
netto
Cena
brutto
Cena
netto
Cena
brutto
2x15 2 800
3 444 - - - -
3x15 2 900 3 567 3 400 4 128 - -
3x21 - - 3 500 4 305 4 200 5 166
4x15 - - 3 600 4 428 4 300 5 289

 

  

Oczyszczalnia GAMA PLASTIC (OP)

Oczyszczalnia
Pojemność / ilość osób
Drenaż z rur
PE-HD [m]
Drenaż z rur PVC [m] Tunel drenarski TD [szt] Pakiet drenarski PD [szt] Studnia chłonna
SCH [szt]
Cena kompletu ze zbiornikiem 1 000 litr. Cena kompletu ze zbiornikiem 2 000 litr. Cena kompletu ze zbiornikiem 3 000 litr.
cena netto cena brutto cena netto cena brutto cena netto cena brutto
OP 1000/2 2x9 2x10 - - - 1600 1968 - - - -
OP 2000/5 2x15
3x15
3x16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2800
2950
3444
3628,50
-
-
-
-
OP 3000/7 3x15
3x21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3400
3500
4182
4305
OP 2000/5 PD - - - 6 - - - 3577,23 4400 - -
OP 2000/5 TD - - 6 - - - - 2886,18 3550 - -
OP 3000/7 TD - - 8 - - - - - - 4268,30 5250
OP 2000/5 SCH - - - - 1 - - 2600 3198 - -

 

Oczyszczalnie OP SBR

Oczyszczalnia OPMINI
SBR 5
i SBR 8
Biologiczna
z osadem czynnym

Ilość miesz-kańców Cena kompletu ze zbiornikiem
3 200 litrów i skrzynką sterowniczą
Cena kompletu ze zbiornikiem 4 300 litrów i skrzynką sterowniczą
Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto
3-5 6097,56
7 500
- -
6-8 - - 7 317,07
9 000

Oczyszczalnia
OP SBR 5
i OP SBR 8
Nowa
Biologiczna
z osadem czynnym

Ilość miesz-kańców Cena kompletu ze zbiornikiem
2 600 litrów i skrzynką sterowniczą
Cena kompletu ze zbiornikiem 3 900 litrów i skrzynką sterowniczą
Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto
3-5 5528,45
6800
- -
6-8 - - 6504,07
8000

Oczyszczalnia
OP SBR 8
COMPAKT
Biologiczna
z osadem czynnym

Ilość miesz-kańców Cena kompletu ze zbiornikiem
2 600 litrów i skrzynką sterowniczą
Cena kompletu ze zbiornikiem 3 500 litrów i skrzynką sterowniczą
Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto
6-8 -
-
6341,46 7800

 

Oczyszczalnia OP Micro MBBR

Oczyszczalnia OPMicro:
MBBR 5
i MBBR 8
Biologiczna
z ruchomym złożem napowietrzanym

Ilość miesz-kańców Cena kompletu ze zbiornikiem 2 400 litrów i skrzynką sterowniczą
Cena kompletu ze zbiornikiem 3 600 litrów i skrzynką sterowniczą
Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto
3-5 5853,66
7 200
- -
6-8 - - 6910,57 8500