Newsletter
Chcesz być informowany o ofertach specjalnych i nadchodzących wydarzeniach w naszej firmie?
 


 

cofnij do » aktualności

Nowość: Przydomowe przepompownie ścieków


Zbiornik wykonany metodą rotomoldingu w piecach przy wysokiej temperaturze z polietylenu PEHD odlewany monolitycznie o kształcie pionowym, dodatkowo ożebrowany w celu poprawy wytrzymałości.Do wewnątrz zbiornika wprowadzane jest kolanko wlotowe w uszczelce wargowej i montowana jest instalacja tłoczna z PE z armaturą odcinającą i zwrotną oraz pompa zatapialna J-14P. Przepompownia wyposażona jest w wyłączniki z hydrosondą, sterujący pracą pompy oraz szafkę zasilająco-sterującą. Montaż zbiornika pompowni wykonuje się według zasad stosowanych przy montażu zbiorników z tworzyw sztucznych na stabilnym podłożu w odwodnionym wykopie i na wyrównanej podsypce piaskowej. Po częściowym zasypaniu podłącza się wlot kanalizacji grawitacyjnej, wylot przewodu tłocznego, kominek wentylacji oraz wylot kablowy.Wewnątrz montuje się wszystkie elementy wyposażenia przepompowni wykorzystując elementy mocujące przytwierdzone do ścian zbiornika. Przed uruchomieniem w zbiorniku montuje się hydrosondę wyznaczając tym samym poziomy załączenia i wyłączenia pompy a także eliminując sucho -bieg pompy. Podłączenie przepompowni kończy montaż kabli zasilających oraz sterowniczych do szafki sterowniczej. Urucho -mienie przepompowni obejmuje kontrolę czujnika hydrosondy , załączenie zasilania, porównanie poboru prądu z napięciem znamionowym, a także regulację sterowni i zasuwy.

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian w produktach w interesie postępu technicznego.
Zbiornik i automatyka przepompowni zgodna z normą PN-EN 12050-1:2002
Zbiornik wykonany metodą rotomoldingu w piecach przy wysokiej temperaturze z polietylenu PEHD odlewany monolitycznie o kształcie pionowym, dodatkowo ożebrowany w celu poprawy wytrzymałości. Do wewnątrz zbiornika wprowadzane jest kolanko wlotowe w uszczelce wargowej i montowana jest instalacja tłoczna z PE D32 opcjonalnie z armaturą odcinającą i zwrotną oraz pompa zatapialna z pływakiem DBF - 180 F. Montaż zbiornika pompowni wykonuje się według zasad stosowanych przy montażu zbiorników z tworzyw sztucznych na stabilnym podłożu w odwodnionym wykopie i na wyrównanej podsypce piaskowej. Po częściowym zasypaniu podłącza się wlot kanalizacji grawitacyjnej, wylot przewodu tłocznego, kominek wentylacji oraz wylot kablowy. Wewnątrz montuje się wszystkie elementy wyposażenia przepompowni wykorzystując elementy mocujące przytwierdzone do ścian zbiornika. Podłączenie przepompowni kończy montaż kabli zasilających oraz sterowniczych do szafki elektrycznej. Uruchomienie przepompowni obejmuje kontrolę położenia pływaka, załączenie zasilania, porównanie poboru prądu z napięciem znamionowym, a także regulację.

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian w produktach w interesie postępu technicznego.
Zbiornik i automatyka przepompowni zgodna z normą PN-EN 12050-1:2002